Privatlivspolitik

Når du bruger eddcon.com skal du være opmærksom på, at vi indsamler persondata. EddCon ApS håndterer data i overensstemmelse med EU-reglerne om GDPR (General Data Protection Regulation), da EddCon ApS som dataansvarlig altid har prioriteret datasikkerhed højt.

Sådan kommer du i kontakt med os
EddCon ApS (CVR: 39608138) er dataansvarlig for de data, der indsamles om dig.

Du kan kontakte os her:
info@eddcon.com
+45 5388 2933

Hvis du kontakter os, er vi nødt til at sikre, at du er den person, som du udgiver dig for. Derfor vil vi kontrollere og verificere din identitet.

Hvilke data behandler vi, og hvilke tredjeparter er involveret?
EddCon ApS håndterer persondata, vi modtager i forbindelse med kontaktformular, aftaler, køb, administration af køb og/eller når du besøger vores hjemmeside. Vi gemmer også email-korrespondancer og opdaterer løbende kontaktoplysninger via CVR-registret. Vi håndterer persondata på en forsvarlig måde, og bestræber os altid på at respektere din integritet. Vi er kun i besiddelse af almindelige personoplysninger, såsom navn, stilling, arbejdsområde, mailadresse, telefonnumre og lignende.

Når du bruger websiden behandler vi følgende kategorier af almindelige personoplysninger, som indsamles igennem tredjepartsapplikationer:

– Din navigation på og brug af websiden
– Tekniske oplysninger (browser og operativsystem)

Formålet med databehandlingen er løbende optimering og udvikling af websiden, så brugeroplevelsen forbedres. Vi aggregerer data i muligt omfang, da det er mønstre og tendenser vi er interesserede i – ikke hvad du som enkeltperson gør.

Retsgrundlaget for databehandlingen udgøres af vores legitime interesse i at lave aggregerede analyser af, hvordan vores services bruges. På den måde kan vi foretage udvikling og fejlsøgning.

Hvis du har givet samtykke til, at vi må sende markedsføringsmateriale, udgør samtykket retsgrundlaget. Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os.

Deling af persondata med samarbejdspartnere
Vi gør brug af samarbejdspartnere i en række forskellige situationer, hvor vi kan have brug for at dele persondata. Det kan dreje sig om administration, markedsføring, udvikling mv.
Vi sikrer de nødvendige garantier og sikkerhedsforanstaltninger med såkaldte databehandleraftaler. 

Dine rettigheder
Du har efter persondataforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og
maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.