EddConsultancy

Klæd dig på til succes, når vi er din rådgiver indenfor BIM / 3D modellering, 4D / 5D simuleringer og IKT-ledelse. 

Bygherre- og entreprenørrådgivning

Vi har flere års erfaring med projektledelse og byggestyring både fra mindre private projekter og fra nogle af landets største byggeprojekter og førende entreprenørvirksomheder. Dette gør, at vi har kompetencerne til at håndtere projektledelsen af et byggeris involverede projekterende og håndværkere samt deres kontraktuelle forhold. En sådan projektstyring er nødvendig for at sikre forløbet i forhold til dine forventninger om tid, kvalitet og pris.

Entreprenøren opnår en særlig stor værdi ved modelleringsarbejdet og kan med fordel undgå at oprette intern BIM / VDC afdeling og i stedet benytte sig af eksterne rådgivere som os. Læs mere om de enkelte ydelser herunder og bliv klogere på, hvordan vi kan optimere jeres byggeprojekt både mht. tid og økonomi.   

Du vælger selv, om du vil have sparring vedrørende opstart af dit byggeri, eller om du ønsker en fast sparring under udførelsen af dit byggeri.

IKT / BIM / VDC koordinering

Vi tilbyder at håndtere byggeriets involverede projekterendes IKT-forhold, som skal foreligge som kontraktuelle forhold mellem dig som bygherre eller entreprenør og de projekterende. Dermed forløber dine IKT-forventninger til dit byggeprojekt efter aftalen om tid, pris og kvalitet.

 

Se mere

IKT-ledelsen kan varetages internt af bygherre eller en anden part i byggeprojektet. Oftest leveres IKT-ledelse af en totalrådgiver eller en totalentreprenør.

Hos EddCon har vi kun én interesse, og det er at hjælpe vores kunder med at minimere risici og optimere deres projekter. Vi holder 100% fokus på dine behov og giver dig den uafhængige rådgivning, du måtte have behov for.

God IKT-ledelse og succesfuld implementering af IKT kræver generelt, at IKT ikke blot er et fagområde for specialister, men derimod en naturlig og integreret del af byggeprojektet og dets organisation.

Vi har flere års erfaring med implementering af 3D modeller i byggebranchen og tilbyder værktøjerne og kompetencerne hertil, så du kommer godt fra start med 3D modellerne til dit byggeprojekt.

Vi udarbejder en IKT-aftale mellem byggeprojektets projekterende parter, der tilgodeser dine interesser, og som er retfærdig for parterne på de punkter, der nødvendigvis ikke interesserer dig som bygherre.

Her tænkes blandt andet på forholdet mellem hvor ofte, der skal udføres kollisionskontroller, når det er et boligprojekt i forhold til et kontor. På et kontor er der væsentlig flere installationer, der skal koordineres ud fra modellen.

Det kan også være på den digitale aflevering, som er et betydeligt punkt for visse bygherrer. Her er det vigtigt, at man udformer IKT-aftalen til at omfatte prioriterede punkter og ikke alle punkter, hvis ikke det er nødvendigt. Dette medfører en bedre projekteringsproces.

Vi tilbyder at håndtere byggeriets involverede projekterende IKT forhold, som skal foreligge som kontraktuelle forhold mellem dig som bygherre og de projekterende. Dermed forløber dine IKT forventninger til dit byggeprojekt efter aftalen om tid, pris og kvalitet.

3D modellering

Vi tilbyder at assistere med fordelagtige kompetencer i 3D modellering, når man taler realisering af et byggeprojekt.

Se mere

Realisering af et byggeprojekt i form af 3D modellering er et stærkt værktøj, når man taler fejlsikring, tid og økonomi. Med fejlsikring mener vi elimineringen af den kommunikative udfordring, man ellers kender, når man tegner i 2D, da det i 2D ikke er muligt at gengive præcise materialer og sammensætninger. Tidsmæssigt minimerer 3D modellen hele tegneprocessen, og eventuelle rettelser eller ønsker til ændringer i designet er hurtige at implementere. Et byggeprojekt er typisk afhængigt af et budget, og her er 3D modellen ligeledes et optimeringsværktøj, da volumeberegning og materialepriser er 100% gennemsigtige og præcise.

Vi huser den helt rette blanding af IT-teknologiske og byggefaglige kompetencer, som placerer os helt i front hvad angår modellering i 3D ud fra 2D.
Det sker til tider, at ansvaret for 3D-modellering ender hos uerfarne og måske meget unge BIM / VDC ansvarlige hos travle entreprenører i en presset branche, og dette kan få store konsekvenser for kvaliteten af modellen.

Vi sørger for, at modellen altid indeholder de korrekte informationer til mængdeudtræk og udbud. Udover et fordelagtigt visuelt overblik får du automatisk opdateret planer, snit og facader, når 3D-modellen opdateres. Desuden kan du udføre kollisionskontrol af 3D-modellen, og vi kan udarbejde indkøbspakker til de fleste entrepriser. 

4D / 5D simulering

Med 4D og 5D simuleringerne har du styr på fremdrift og stade på udførelsen af byggeriet både i forhold til tid og økonomi.

Se mere

Du har et behov for at få visualiseret din tanke om processen for byggeriet, som allerede er tidsplanlagt.

Vi tilbyder at udføre en simulering af byggeprocessen ved at koble en tidsplan sammen med 3D modellerne, så en film afspilles. Via filmen kan du se processen fra den vinkel på bygningen, du ønsker at granske for en risikovurdering eller optimering af et specifikt område i byggeprocessen.

Når tidsplanen er tilpas optimeret og risikovurderet, vil der være undervisning i brugen af simuleringen og hertil hvordan, man også kan anvende simuleringen til stadeopfølgning under byggeriets udførelse.

Den femte dimension opstår, når vi kobler vores økonomi på vores 3D model, der allerede er koblet sammen med tidsplanen via en 4D simulering som beskrevet ovenfor. Med 5D har vi mulighed for at se, hvor de primære cost drivers for byggeriets bygningsdele er fordelt.

Dertil kan endnu en simulering laves i forskellige software – blandt andet iTWO eller VICO Office. Her vises byggeriets cash flow over tid i takt med fremgangen af byggeriet, der simuleres ud fra 4D simuleringen.

Med 4D og 5D simuleringerne har du dermed styr på fremdrift og stade på udførelsen af byggeriet i både tid og økonomi ud fra bestemte betalingsplaner. Dette sikrer, at der ikke faktureres mere, end fremgang tåler.

Byggepladsmodel- og logistikkoordinering

Har du brug for støtte til styring af din byggeplads, tilbyder vi at udføre 3D objektbaseret byggepladsindretning med materiel og materialer som objekter i modellen.

Se mere

Har du brug for støtte til styring af din byggeplads, tilbyder vi at udføre 3D objektbaseret byggepladsindretning med materiel og materialer som objekter i modellen. Dette giver både et godt overblik over køreveje og adgangsveje samt et overblik over, hvor på byggepladsen containere, hejse og kraner er placeret.

Med 3D modellen kan du bestille de bestemte kraner til den rækkevidde og højde, du har brug for på præcis din byggeplads.

Når den stationære indretning er på plads i 3D byggepladsmodellen, kan man dernæst anvende 3D modellen til logistik- og arbejdskoordinering under udførelsen af byggeriet.

Hvis det ønskes, kan vi stå til rådighed på hvert et formandsmøde. På mødet kan hver enkel formand placere et objekt i 3D modellen (f.eks. en gravemaskine) på det arbejdsområde i 3D byggepladsmodellen, som sjakket skal arbejde på på den rigtige byggeplads. Dernæst afmærkes med afspærring rundt om arbejdsområdet i 3D modellen ligesåvel, som de skal på byggepladsen. På den måde kan man altid følge med i, hvor der foregår arbejde på byggepladsen, således fejlagtig placering af f.eks. betonelementer eller aflæsning på det område, hvor der forekommer udgravningsarbejde, ikke forekommer.

Kollisionskontrol og koordinering

Vi tilbyder at udføre kollisions- og konsistenskontroller på dit byggeprojekt med 3D modeller fra alle projekterende parter, så alle fag tilgodeses, og projektet kan bygges i rette tid, kvalitet og økonomi.

Se mere

Mangler du en neutral modelkoordinator til din totalentreprise, har vi værktøjerne.

EddCon tilbyder at udføre kollisions- og konsistenskontroller på dit byggeprojekt med 3D modeller fra alle projekterende parter på det pågældende byggeri. Vi dokumenterer og koordinerer resultatet fra kollisionskontrollen og koordinerer observationer fra konsistenskontrollen, som computeren har fundet ved at sammenligne alle projektets 3D bygningsmodeller. Således kan vi se, om 3D projekteringen koordineres i takt med detaljeringen.

Vi kan være din neutrale spiller i projektet, der sikrer, at alle involverede projekterende får en god projekteringsproces. Vi har som den neutrale hverken interesse i arkitekturen, konstruktionerne eller installationen. Interessen ligger i koordineringen, så alle fag tilgodeses, og projektet kan bygges i rette tid, kvalitet og økonomi.

Virtual Reality

Virtual Reality til byggeri vinder mere og mere indpas i forhold til præsentation af byggeprojekter.

Se mere

Et ekstra lag på forventningsafstemning af virkeligheden er virtual reality. 3D modellen muliggør, at vores kunder kan opleve deres bygningsdesign gennem sanseværktøjet virtual reality i form af briller og controller, som er tilkoblet 3D modellen. Når du er tilkoblet, oplever du at kunne bevæge dig rundt i dit byggeri, som hvis det stod færdigbygget. 
Virtual reality har desuden vist sig at være et yderst stærkt værktøj til granskning og kvalitetssikring af modeller. 

Se eksempel via dette link.

Revit template opsætning og Solibri

Effektivisering af modelleringstid og minimering af fejl er blot to af fordelene ved at få udarbejdet en Revit template. 

Se mere

Vi udvikler løbende kompetencer og nye arbejdsgange i softwareprogrammet Revit. Vi er dermed med til at højne niveauet i branchen og fremme effektivitet og besparelser på bundlinjen.
Senest har vi udarbejdet en Revit template med dertilhørende 3D objekter, detail items mm. for et arkitektbureau.

Mængdesatte entreprisepakker

Vi kan med 3D modellens informationer udarbejde mængdesatte entreprisepakker tilknyttet hvert et fagentrepriseområde.

Se mere

I dagens byggeri, hvor alle projekter indeholder 3D modeller af arkitekternes design, konstruktioner og installationer, bygger vi vores projekter på en vidensbank, som de færreste aktører anvender fuldt ud.

Vi kan med 3D modellens informationer udarbejde mængdesatte entreprisepakker tilknyttet hvert et fagentrepriseområde. Vi trækker brugbare informationer ud fra 3D modellen, som er tilført modellen under dens opbygning. Et eksempel vi har haft stor gevinst med på andre projekter er facadeudtræk. 

Facadeentreprisen indeholder ofte mængder på facademateriale som trækkes ud i skemaform både på overordnet niveau, men også specifikt på etager. Når facademængderne er illustreret i tegninger, kan man skabe overblik over både pris og montageflow.

Vinduer og evt. glaspartier tilføjes pakken ved hjælp af frimærketegninger, som vi kender fra betonelementer.
Vi udtrækker en vinduestype og illustrerer den i plan, opstalt, snit og 3D view med præcise målsætninger. Således kan facadeleverandøren allerede i indkøbspakken få et produktionsgrundlag i tegninger, som de kan arbejde videre med i deres detaljering af vinduer og glaspartier. Alle frimærketegninger indeholder mængdeudtræk af sprosser og glasarealer, som gør det simpelt at prissætte det enkelte komponent.

Med hele entreprisepakken samlet i PDF, DWG eller lignende kan den sendes i udbud til flere forskellige leverandører, så du kan undersøge markedet for den bedste og billigste leverandør til netop dit projekt.

De entreprisepakker i arkitektprojektet som ligger lige for på baggrund af vores modeller er: indvendige døre og glaspartier, trapper, værn og rækværker, gulve, lofter, facader og tagarealer.

9

Bæredygtigt byggeri

Vi skal have et mere bæredygtigt byggeri i Danmark, og det kan vi blandt andet gøre ved at tænke digitalt og anvende 3D.

9

Den nyeste teknologi

Potentialerne for brug af digitalisering og ny teknologi i bygge- og anlægsbranchen er store og kan få enorm betydning for branchens evne til at arbejde mere effektivt og bæredygtigt. Her er vi med i fronten. 

9

Innovativ projektledelse

Byggebranchen er en dynamisk branche, og byggeriet bliver mere og mere komplekst med strengere krav fra blandt andet Byggeloven. Udfordringerne i byggeriet kræver derfor helt særlige kompetencer inden for professionel projektledelse.

Intet projekt er for stort eller for lille

I EddCon er 3D modellen vores kommunikationsværktøj internt, men også med dig som kunde. Det vigtigste for os er, at fokus ligger på dig og dine drømme om designet til dit byggeri.

3D modellen har trukket mange termer og begreber til sig, dog er det korrekte fagudtryk for 3D modellen “BIM”.

BIM står for Building Information Modeling. Det vil sige, at vi har en bygning i en digital 3D model, som indeholder vigtige informationer. Disse informationer fra 3D modellen, som eksempelvis mængder på gulve, kan trækkes ud af 3D modellen i den måleformel, man ønsker.

Bedst af alt er, at vores 3D / BIM model er et værktøj til forventningsafstemning, som er med til at sikre, vi har opnået den geometri og designudformning, du som kunde ønsker at få bygget.

Når forventningerne er på plads, kommer næste begreb i spil; “VDC”.

VDC står for Virtual Design and Construction. Esben Durup Dickenson, indehaver og chefkonsulent i EddCon, er uddannet fra Stanford University i “VDC Certificate Program”. VDC er den værktøjsmæssige del af 3D / BIM modellen, som anvendes i den forretningsunderstøttende del af byggebranchen. Her ligger fokus på at danne overblik over tid, kvalitet og økonomi ved at sammenkoble 3D modellen med tidsplaner og økonomistyring. Det vil sige, at vi huser ledelseskompetencer på alle byggeriets faser fra design til aflevering af byggeprojektet.

Fået lyst til en uforpligtende samtale?

I EddCon har vi specialiseret os i komplicerede byggeprojekter 

Vi rådgiver i, udarbejder og implementerer 3D-modellering og projektstyring.

Kontakt os

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Duftrankevej 98, 5200 Odense V

+45 5388 2933

info@eddcon.com